home

Riky Vos Vogels van textiel

V O G E L S  V A N  V O S

V R I J E  V O G E L S

VRIJE VOGELS

V I L T V O G E L S

VILTVOGELS

V O G E L S  V A N  V E R L E D E N

VOGELS VAN VERLEDEN

30-03-2018


Lees op mijn blog

het reisverhaal van deze


putter óf distelvink.


Hij vloog onlangs

naar Alaska voor  een expositie tijdens het River Copper Delta Shorebird Festival

24-03-2018

Red de weidevogels! Grutto, tureluur, wulp en zelfs de kievit worden in hun voortbestaan bedreigd. Veel jonge vogels halen de zomer niet. Ondanks alle inspanningen van boeren en natuurorganisaties om het aantal nesten in het landschap te behouden, sterven er nog té veel kuikens door de afneame van het aantal insecten. Word ook lid van de Vogelbescherming en Natuurmonumenten en help de weidevogels de lente door!

Behalve de vogelsvanvos maak ik ook vossenvanvos!

© Copyright. All Rights Reserved.